022

Warsztaty

DLA NAJ-
MŁODSZYCH

Warsztaty wizualne otwarte są dla wszystkich, bez względu na doświadczenie i umiejętności. Zajęcia prowadzone są przez Marię Porzyc w ramach kolejnych projektów realizowanych przez fundację Strefa WolnoSłowa.

dodane: 28.02.2016
WARSZTATY WIZUALNE – w ramach projektu „ATLAS”

WARSZTATY WIZUALNE
środy, godz. 18.30-21.00

Warsztaty wielokulturowe i międzypokoleniowe w ramach nowego projektu Strefy WolnoSłowej ATLAS.
Przeznaczone są dla osób interesujących się sztukami wizualnymi oraz teatrem, dla około 20-osobowej wielokulturowej i międzypokoleniowej grupy, która pod okiem artystów wizualnych stworzy oprawę multimedialną do spektaklu. Po czterech miesiącach wspólnej pracy razem z grupą teatralną i muzyczną pokażemy efekty naszych twórczych zmagań całej Warszawie i nawet kawałkowi Europy w ramach festiwalu działań wielokulturowych organizowanego w Teatrze Powszechnym pod koniec czerwca 2016 roku. Na festiwal zaprosimy grupy, które już od teraz – równolegle do nas – pracują nad swoimi przedstawieniami w Paryżu, Bolonii i Antwerpii.

Uczestnicy warsztatów będą uczyli się dobierać najlepsze i najbardziej efektywne narzędzia do realizacji swoich i wspólnych pomysłów, wykorzystując elementy animacji poklatkowej, dokumentu, wideoartu. Stworzone materiały wizualne wykorzystane zostaną jako integralna część spektaklu, wyświetlane będą dzięki odpowiedniej technologi na Stole Powszechnym, jak również w całej przestrzeni, na ciałach aktorów, tancerzy, muzyków. Tworzenie materiałów wizualnych do spektaklu końcowego umożliwi uczestnikom poznanie podstaw montażu, animacji oraz specyfiki konstrukcji scenografii multimedialnej. Projekcje teatralne powinny współgrać z muzyką, scenografią, choreografią oraz wizją reżyserską. Mają one towarzyszyć scenom i rozwijać tematykę spektaklu. Tego typu praca wymaga od artysty otwartości i umiejętności komunikowania się ze współtwórcami reprezentującymi pozostałe dziedziny. Wszystko to sprawia, że teatr to szczególny poligon doświadczalny dla artysty wizualnego. Zagadnieniami poruszanymi na warsztatach będą m.in.: dobieranie najlepszych, najbardziej efektywnych narzędzi do realizacji własnych i wspólnych pomysłów; zapoznawanie się ze sposobami obróbki obrazu pod kątem projekcji (przygotowanie techniczne i formalne); analiza dramaturgii spektaklu pod kątem przygotowywanych projekcji.

Prowadzenie: Maria Porzyc

dodane: 29.10.2015
WARSZTATY WIZUALNE – w ramach projektu „Przenikanie”

WARSZTATY WIZUALNE
środy, godz. 18.30-21.00

Warsztaty przeznaczone będą w każdym cyklu dla osób interesujących się sztukami wizualnymi oraz teatrem, dla około 20-osobowej wielokulturowej i międzypokoleniowej grupy, która pod okiem artystów wizualnych stworzy oprawę multimedialną do kolejnych spektakli-kolacji przy Stole Powszechnym, który na czas przedstawień stanie się ekranem do projekcji wideo. Uczestnicy warsztatów będą uczyli się dobierać najlepsze i najbardziej efektywne narzędzia do realizacji swoich i wspólnych pomysłów, wykorzystując elementy animacji poklatkowej, dokumentu, wideoartu. Stworzone materiały wizualne wykorzystane zostaną jako integralna część spektaklu-kolacji przy Powszechnym Stole, wyświetlane będą dzięki odpowiedniej technologi na Stole Powszechnym, jak również w całej przestrzeni, na ciałach aktorów, tancerzy, muzyków. Tworzenie materiałów wizualnych do spektaklu końcowego umożliwi uczestnikom poznanie podstaw montażu, animacji oraz specyfiki konstrukcji scenografii multimedialnej. Projekcje teatralne powinny współgrać z muzyką, scenografią, choreografią oraz wizją reżyserską. Mają one towarzyszyć scenom i rozwijać tematykę spektaklu. Tego typu praca wymaga od artysty otwartości i umiejętności komunikowania się ze współtwórcami reprezentującymi pozostałe dziedziny. Wszystko to sprawia, że teatr to szczególny poligon doświadczalny dla artysty wizualnego. Zagadnieniami poruszanymi na warsztatach będą m.in.: dobieranie najlepszych, najbardziej efektywnych narzędzi do realizacji własnych i wspólnych pomysłów; zapoznawanie się ze sposobami obróbki obrazu pod kątem projekcji (przygotowanie techniczne i formalne); analiza dramaturgii spektaklu pod kątem przygotowywanych projekcji.

Prowadzenie: Maria Porzyc